Alternatif Bilişim Derneği Birinci Genel Kurulu

Alternatif Bilişim Derneği sitesinden
Atla: kullan, ara
Alternatif Bilişim Derneği I. Genel Kurulu 26 Haziran 2011, Elektrik Mühendisleri Odası, Beşiktaş İstanbul


Alternatif Bilişim Derneği, İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri, bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sorun ve sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, hegemonik söylem karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor.

Alternatif Bilişim, hem teknolojilerin kullanımına hem de sosyal ve siyasal anlamına, içeriğine dair araştırmalar yapıyor. Çeşitli disiplinlerden ilgilileri bir araya getiriyor, teknik akılla sosyal aklı buluşturuyor. Paneller, konferanslar, çalıştaylar, e-kitap ve bildiriler, bloglar ve wikiler, eposta tartışma listeleri, protesto gösterileri, çevrimiçi kampanyalar, anketler yapıyor. Bireylerin ve toplumların hak ve özgürlüklerini önceleyen, mikro ve makro düzeyde tekno-sosyal politikaların geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Alternatif Bilişim Derneği, 'İnsanlık için Bilişim'i amaçlıyor.

Bilişim üzerine sosyal bir düşünüş, üretken bir eylem için Alternatif Bilişim Derneği...


Derneğimiz ilk genel kurulunu bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleştiriyor. 6 aylık kısa bir süreye çok yoğun bir faaliyet programı sığdırmaya çalıştık. Bugüne kadar yaptıklarımızı değerlendirip, önümüzdeki dönem için önemli kararlar alacağız. İlgili herkesi genel kurulumuza bekliyoruz.

Önerilerinizi aşağıdaki öneriler bölümüne ekleyebilirsiniz.


Genel Kurulumuz 19 Haziran'da salt çoğunluk sağlanamadığı için 26 Haziran tarihinde yapılacaktır.


Tarih: 26 Haziran 2011

Saat: 14.00 - 17.00

Yer: Elektrik Mühendisleri Odası, Dikilitaş, Beşiktaş İstanbul


Konu başlıkları

Genel Kurul için hazırlıklar

 • Faaliyet Raporu
 • Mali Rapor
 • Gelecek dönem önerileri

Öneriler

 • Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Hakemli Konf.ının düzenlenmesi
 • VideoBlog Çalışması
 • Özgür E-üniveriste
 • Yeni Medya'da Etik Çalıştayı devam projeleri
 • Özgür İnternet girişiminin canlandırılması
 • Bilişim ve Hukuk konusunda atılacak adımlar
 • İnternet Sansürüne Karşı Çalışmalar
 • Web Ekibi ve Sosyal Medya Ekibinin yeniden kurulması, koordinasyon planı
 • Toplumsal fayda için bir bilişim teknik ekibinin oluşturulması (dkö'ler, sendikalar için gönüllü yazılım geliştirme, teknik destek)
 • İnternet erişiminin anayasal hak olarak tanınması için çalışılması (BM'nin internet erişimini temel insan hakkı olarak tanımasına ve Avrupa Konseyi'nin internet erişimini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne eklemesine istinaden... bkz. http://www.bthaber.com.tr/?p=14078# )
 • Üyelik kampanyası


Faaliyet Raporu

Alternatif Bilişim Derneği 30 Aralık 2010'da resmi olarak kuruldu. Genel Kurula kadar geçen 6 aylık süre yoğun bir faaliyet dönemi oldu. Yeni kurulan bir dernek olmasına karşın, üyelerimizin özverileriyle faaliyet alanına ilişkin önemli işlere imza attı. Faaliyetlerin listesi ektedir. Fakat geçen dönem için şu değerlendirmeleri genel kurulla paylaşmak isteriz.

29 Ocak'taki WikiLeaks paneli, İstanbul YediTepe ve Edirne Trakya Üniversitelerinde tekrar edilen Bilgi İktidar İnternet Muhalefet başlıklı paneller, 10 Mayıs 2011'de BTK Kurul Kararı ve Filtre Uygulamasına karşı rapor, 4 Haziran'da Kadir Has Ünv. Yapılan Yeni Medyada Etik Çalıştayı gibi çalışmalar nitelikli içerikleri ile öne çıkmaktadır. Her biri yeni sözlerin üretildiği, ufuk açıcı tartışmaların yapıldığı verimli çalışmalar olmuştur. Biraz gecikmeli olsa da hazırladığımız özgür e-kitap “Cesur Yeni Medya” hem içeriği hem de sunuşu açısından güçlü bir ürün oldu. Sadece kendi sitemizden 2000'in üzerinde indirildi.

19 Aralık'ta WikiLeaks’e destek açıklması, 1 Mayıs'a bilişim stkları ile birlikte katılım, 15 Mayıs İnternetime Dokunma yürüyüşü, sansür ve filtrelemeye karşı yapılan kampanyalara katılım sokak aktivizmimizin örnekleri oldu.

Çeşitli üniveristelerde geçrekleşen Yeni Medyada Nefret Söylemi, Sansür, Sosyal Medya Farkındalık içerikli oturumlar derneğimizin tanıtılması ve sözünün yayılması için fırsatlar yarattı. Üniversitelerde, kongre, kurultay, Linux / ERP Günleri, LabourComm gibi etkinliklerde açtığımız dernek standları ile birçok insanla yüzyüze görüşebildik. Seçim öncesi milletvekillerine yönelik anket girişimimiz çok yerinde ve yurttaşın talepleri doğrultusunda siyasileri yönlendirme girişimi adına örnek bir çalışma oldu. Fakat böyle bir çalışma yoğun takip ve çevrimdışı yoğun bir emek gerektirdiği için (gerekli yerlere ulaşıp ulaşmadığını denetlemek, yanıtları almak için telefon, fax vb. yollarla sürekli basınç yapmak vb.) başarılı olamadı. Önümüzdeki dönem elimizdeki hazır altyapıyı da kullanarak etkili çalışmalar yapabiliriz.

Filtrelemeye ilişkin BTK Kurul Kararına karşı açılacak iptal davası için geciktik. Konuya ilişkin ilk eposta 10 Mart'ta atılmıştı listemize. Fakat hem mali açıdan hemde hukuk konusunda kurumsallaşamadığımız için dava için çok geciktik. Neyseki bu boşluk bir vakfın dava açması ile doldu ve filtrelemeye karşı mücadelede önemli bir ayağımızı yitirmemiş olduk. Hem mali açıdan hem de hukuki işlerimiz açısından daha güçlü bir duruma gelmek için çareler aramalıyız.

Dernek Merkezi'nin Kiralanması, Defterlerin Alınması, Kaşeler, Banka Hesabı, Sanal Pos, Vergi Numarası, Yayımcı Sertifikası, 2010 yılı beyannamesi (2010'da kurulduk) gibi idari / yasal işler çözüldü.

Mali gelirlerimiz şuana kadar sadece dernek üyelerimizin sınırlı bölümünden alınan gelirlerden ibarettir. Yeni dönemde bu gelirlerin arttırılması için ticari faaliyetler planlanmalıdır.

Üye sayımız maalesef 30 civarındadır. Bu faaliyetlerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında çok düşük bir rakamdır. Nitelikli fakat sayıca az bir topluluk görünümündeyiz. Üye ol kampanyaları düzenlememiz ve üye sayımızı hızla arttırmamız elzemdir.

Derneğimizin aktif üyeleri ve faaliyetleri açısından akademik yanı ağır basmakta. Bu üretken ve nitelikli bir faaliyet için çok değerlidir. Öte yandan sektörün içerisinde çalışan, konuya çeşitli sebeblerle ilgi gösteren üyeleirmizin söz ve üretiminin bu değerli akademik birikimle birlikte açığa çıkması da çok önemlidir.

Web ekimiz maalesef dilediğimiz çalışmları ortaya koyamadı. Bu konu 2011'in görece daha durağan olacak yaz döneminde, yeni dönem yoğunluğuna girmeden çözüme kavuşturulmalıdır. Yaptığımız etkinliklerimizin haberleştirilmemesi de önemli bir eksiklik olarak kendini hissettirdi. Bu konuda bir komisyon/ekip kurulmalı ve faaliyetlerimizin basında temsili sağlanmalıdır.

Dijital Oyun, Özgür İnternet Projesi, Fikri Haklar, Bilişim Hukuku, Dijital Kayıtlama ve Gözetim, Toplumsal Cinsiyet, Sayısal Uçurum gibi alanlarda sınırlı adımlar atabildik. Bu konularda daha ufuklu düşünmeye, paydaşlar bulmaya ve çalışma gruplarını işletecek emek gücüne ihtiyacımız var. İlişki ağımızı güçlendirmeli ve kalıcılaştırmak için araçlar yaratmalıyız.

Yeni Medya Eğitim programımız hazırlandı. Bu programın sertifikalandırılması ve en önemlisi de uygulama alanları için projeler geliştirilmelidir.

Ciddi her dernek açısından kuruluş süreçleri çok önemlidir. Bu dönemde başarılı sayılabilecek bu tabloda emeği geçen tüm üyelerimize, tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Gelecek dönemde daha büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Yeni yönetim kuruluna şimdiden başarılar dileriz.

24 Haziran 2011

Alternatif Bilişim Derneği

Yönetim Kurulu

Faaliyetler

 • 19 Aralık 2010 “Wikileaks’e Destek” Basın Açıklaması/İstanbul
 • 29 Ocak 2011 “WikiLeaks Paneli”, EMO / İstanbul
 • 8 Şubat 2011 “Social Media Week, YMNS Sunumu”
 • 25 Şubat Oyun Derneği Kuruluş Toplantısına katılım
 • 27 Şubat 2011, “Bilgi İktidar, İnternet Muhalefet Paneli”, BİLMÖK, Yeditepe Ünv.
 • 16 Mart 2011, “İnternet Yasakları Paneli”, Yıldız Teknik Ünv. BÖTE / İstanbul
 • 24 Mart 2011, Yeni Medyada Nefret Söylemi Paneli, Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR
 • 16 Nisan 2011, Yeni Medyada Nefret Söylemi Atölyesi, Uluslararası Nefret Suçları Konferansı, Lütfi Kırdar / İSTANBUL
 • 28 Nisan 2011, Yeni Medyada Nefret Söylemi İzleme Günü, TR
 • 1 Mayıs'a bilişim stkları ile birlikte katılım
 • 6 Mayıs 2011, ERP Süreçlerine Alternatif Yaklaşım, ERP Günleri TMMOB MMO, İTÜ Gümüşsuyu ISTANBUL
 • 10 Mayıs 2011, BTK Kurul Kararı ve Filtre Uygulamasına karşı rapor
 • 15 Mayıs 2011, Sansüre Karşı İnternetime Dokunma Yürüyüşü, İSTANBUL / ANKARA
 • 21 Mayıs 2011, “Sosyal Medya”, BÖTE Kurultayı, YTÜ / İSTANBUL
 • 25 Mayıs 2011, İnternet Kurulu Toplantısına Katılım, İSTANBUL
 • 3 Haziran 2011, PANEL: Türkiye'de İnternet Sansürü ve BTK Kurul Kararı, Boğaziçi Ünv., İSTANBUL
 • 4 Haziran 2011, Yeni Medyada Etik Çalıştayı, Kadir Has Ünv. Yeni Medya Bölümü işbirliği, İSTANBUL
 • AİHM “sites.google.com” engellemesine karşı davanın takip edilemsi
 • WikiLeaks E-Kitabı, Cesur Yeni Medya, Nisan 2011, ISBN978-605-62169-0-9
 • BİLMÖK, Linux ve Özgür Yazılım Günleri, Sosyal Medya Haftası gibi etklinlikerde dernek standının açılması
 • AİHM'de süren davanın takip edilmesi
 • Çeşitli sendika ve stklarla İnternet Sansürü'ne karşı duyarlılık için görüşmeler ve işbirlikleri yapılmakta
 • 2011 Kasım'da gerçekleşecek LabourStart konferansı çalışmalarına katılım
Kişisel araçlar
Ad alanları

Türevler
Eylemler
Gezinti
Araçlar