Ana sayfa

Alternatif Bilişim Derneği sitesinden
Atla: kullan, ara

Konu başlıkları

Konferans: Piyasa, İktidar Ve Sahiplik Kıskacında Medya: Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Sorunu

23 Kasım 2012, Cuma, 09:00 – 18:00
Conrad Hotel, İstanbul

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Demokratikleşme Programı, "Medya ve Demokratikleşme" başlıklı çalışma alanı kapsamında Friedrich Ebert Stiftung-Derneği Türkiye Temsilciliği ile birlikte 23 Kasım 2012 Cuma günü 09:00–18:00 saatleri arasında, İstanbul Conrad Hotel’de “Piyasa, İktidar ve Sahiplik Kıskacında Medya: Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Sorunu” başlıklı bir konferans düzenliyor.

Konferansta "Türkiye’de Medya Politikalarını Kim Belirliyor?", "Türkiye’de Gazetecilik - Medya Politikaları Basın Özgürlüğüne Nasıl Yansıyor?", "Yeni Medya ve Basın Özgürlüğü: Haber Almada Yeni Alanlar, Yeni Aktörler" başlıklı oturumlarda çok sayıda konuşmacı yer alıyor. Derneğimizin de Yeni Medya ve Basın Özgürlüğü oturumunda temsil edileceği konferns kamuoyuna açık ve ücretsizdir. Toplantıya katılım için kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt için Bahar Demir, +90 212 292 89 03, bahar.demir@tesev.org.tr ile irtibata geçebilirsiniz.

Konferans programı ve diğer detaylar için http://www.tesev.org.tr/tr/etkinlik/konferans-piyasa-iktidar-ve-sahiplik-kiskacinda-med adresine bakabilirsiniz.

Phorm hakkında suç duyurusu

Phorm firmasının Türkiye'de faaliyetlerinin yasaklanması için 6 Eylül 2012 tarihinde enphormasyon.org adresinde imza kampanyası başlatmıştık. 17 Ekim tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda TTNET tarafından internet kullanıcılarının rızası ve bilgisi olmadan getirilen sistem ile kişilerin internetteki verilerinin izinsiz olarak ele geçirildiğini ve ticari amaçla haksız kullanıldığına dikkat çektik.

Suç duyurusunda [enPHORMasyon.org] adresinde anlattığımız Phorm nedir, sistemi nasıl çalışıyor, Türkiye'de ne yapıyor? sorularına verdiğimiz yanıtları aktardık. Ayrıntılara Phorm suç duyurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yurttaş Gazeteciliği Sertifika Programı Başlıyor

Yurttas-gazeteciligi-2012.jpg
Geçen yıl başarı ile gerçekleştirilen Yurttaş Gazeteciliği Eğitim Programı, bu sene Bilgi Üniversitesi ve Alternatif Bilişim Derneği işbirliğinde gerçekleşecek. Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim ile birlikte dolu dolu bir eğitim programı hazırlandı. Programın hedefi, yeni medya ortamında doğru habere / bilgiye erişme ve dolaşım süreçlerine aktif katılabilme bilgi ve becerisini katılımcılara kazandırmak; yurttaşın, bu ortamlarda edilgenlikten kurtularak etkin ve üretken bir biçimde yeralmasını sağlamaktır.


3 Kasım Cumartesi başlayacak eğitim 8 Hafta sürecek. Dersler cumartesi günleri 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Katılımcılar toplamda 27 saatten fazla eğitim almış olacaklar.


Katılım ücreti: 450TL, Bilgi Ünv. öğrenci ve mezunlarına %40, öğrenci ve öğretmenlere %20 indirim var.


Kayıt ve iletişim: Çiçek Öztaş, 0212 311 72 25 / 0212 311 72 19


Program hakkında sorularınızı bilgi@alternatifbilisim.org adresine de iletebilirsiniz.


Sivil toplum kuruluşu veya sendika çalışanları/aktivistler, eğitim ve ücretler hakkında bilgi@alternatifbilisim.org adresine eposta atarak daha detaylı bilgi alabilirler.ALTERNATİF BİLİŞİM DERNEĞİNDEN DUYURU – 18 Eylül 2012

TURK.INTERNET.COM’DAKİ TTNET AÇIKLAMASI ÜZERİNE

(http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=38966)


1) TTNET: “Phorm, Londra Borsası'na kote ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kurduğu ortaklıklarla faaliyet gösteren uluslararası bir şirket.”

Alternatif Bilişim Derneği (Alternatif Bilişim): Phorm şirketinin Londra Borsasına kote olduğu doğru. Ancak çok önemli bir nokta var: Şirket Borsaya verdiği rakamlara göre şu ana kadar 250 milyon ABD doları zarar etmiş:

http://www.phorm.com/investors/financial-reports

Bu raporlara göre gittiği her yerde büyük tepki gören şirket hiç bir yıl kar etmemiş. Sadece 2011 yılındaki zararı 62.5 milyon dolar. Süreklilik arzeden bu zararların nasıl karşılandığı bilinmiyor. Ortakların bu büyüklükteki bir zararı sürekli olarak karşılaması da hiç inandırıcı değil. TTNET gibi bir şirketin iş ortaklarını seçerken daha dikkatli davranması beklenirdi. Geçmişi bu derece karanlık olan bir şirketin ne TTNET’e ne de Türkiye’ye yarar getireceğine inanmıyoruz.


2) TTNET: “Birleşik Krallık’taki sorun yazılımla ilgili değildi ve tamamen kullanıcılara denemenin başlayacağına ilişkin bilgilendirme sürecinin yönetilmemesiyle ilgiliydi.”

Alternatif Bilişim: Bu doğru değil. İngiltere’deki sorun 2006 ve 2007 senelerinde kullanıcılara haber vermeden kullanıcılar üzerinde Phorm’un yaptığı deneylerden ibaret değil. Sadece bu gizli deneyler bile şüphe uyandırmakla birlikte İngiltere’deki sorunlar daha derin. Bunlardan en önemlisi kendi vatandaşlarını gizlice dinlemek konusunda kötü bir ünü olan İngiltere devletinin AB tarafından Phorm konusunda uyarılması. İngiltere’nin bu uyarıyı dikkate almaması üzerine AB bu ülkeyi gizli dinleme/veri kaydı konusunda kanunlarını ve davranışını değiştirmeye zorlamak için dava açmış:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/570

Ülkedeki binlerce Internet kullanıcısının şikayeti üzerine açılan dava sonucunda İngiliz hükümeti Phorm’u desteklemekten (bu desteğin nedeni bilinmiyor, ancak tahmin edilebilir!) vazgeçmek zorunda kalmış. Bu da Phorm’la iş ortaklığı yapan BT, Virgin Media ve TalkTalk gibi büyük ISP’lerin yollarını ayırmasına yol açmış. Böylece Phorm ABD’den sonra İngiltere’yi de terketmek zorunda kalmış. Kişisel mahremiyetlerine düşkün olan ileri sanayi ülkelerinde barınamayacağını anlayan şirketin şimdi şansını gelişmekte olan ülkelerde denemeye karar verdiği anlaşılıyor. Türkiye’de yaşayan herkesi bu küçük düşürücü davranışa karşı çıkmayı çağırıyoruz.


3) TTNET: “Hizmet, en yüksek gizlilik, güvenlik ve performans standartlarını sağlamak üzerine kuruludur.”

Alternatif Bilişim: Phorm kendi Internet sitesinde sistemin fişleme faaliyeti konusunda şöyle yazıyor: (http://www.phorm.com/faq/354/how-are-isp-subscribers-usage-details-collected) “Our technology works by distinguishing your browser from all others by assigning a random number.” Her kullanıcının tarayıcısına (browser) bir rakam atadığını ve bu rakam sayesinde kullanıcının tüm ilgi alanlarını takip ettiğini itiraf eden Phorm şirketi diğer tüm açıklamalarında kişisel mahremiyet konusunda hassas olduğunu iddia ediyor! Bu “numaranın” başka hiçbir amaç için kullanılmayacağı ve başka kişilere veya kurumlara aktarılmayacağı iddiası ise Phorm’un diğer söylediklerinden daha inandırıcı değil.

Phorm sisteminin kişisel mahremiyet konusunda hukuku nasıl ihlal ettiğinin ayrıntılı bir analizi aşağıdaki belgede görülebilir:

http://www.fipr.org/080423phormlegal.pdf

Ürünleri (Apropos, Adware, Webwise) anti-virus programları tarafından zararlı yazılım olarak tanımlanan Phorm şirketinin “en yüksek gizlilik, güvenlik ve performans standartlarını” sağlayacağı konusundaki TTNET vaadini gülünç buluyoruz:


4) TTNET: “Phorm hizmeti gizlilik iddialarına istinaden denetime girmiştir.”

Alternatif Bilişim: Nerede ve kim tarafından denetlenmiş? Eğer gerçekten böyle bir işlem olduysa neden AB tarafından kişisel mahremiyeti ihlal eden bir sistem olarak tanımlanmış?5) TTNET: “Gezinti, tüm abonelerin kullanımına sunulmadan önce çeşitli demografik özelliklere sahip gruplar tarafından test edildi. Bu testlerin ardından hizmete sunuldu.”

Alternatif Bilişim: Bu “grupların” kimler olduğunu bilmenin hakkımız olduğuna inanıyoruz. TTNET’in bunları açıklamaması durumunda bu ifadeyi aşağıdaki şekilde algılayacağız: “Gezinti, tüm abonelerin kullanımına sunulmadan önce çeşitli demografik özelliklere sahip gruplar üzerinde test edildi.” Belki de aynen İngiltere’de olduğu gibi!


6) TTNET: “İngiltere hükümeti hem British Telecom’u hem de Phorm’u destekleyici açıklamalarda bulunmuştur.” Alternatif Bilişim: Bu ifade belki de yazının içerdiği tek doğru. Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında İngiltere devletinin AB ile ters düşmek pahasına bu karanlık şirketi neden desteklemiş olabileceğinin tahminini okura bırakıyoruz.

Türkiye’deki Internet kullanıcılarının kişisel mahremiyetlerinin ve iletişim özgürlüklerinin en az ABD ve İngiltere’dekiler kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm yurttaşları reklamcılıkla başlayan ancak Internet üzerindeki fişleme faaliyetini nereye kadar götüreceği belli olmayan TTNET-Phorm ortaklığına karşı açtığımız imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz:

http://www.enphormasyon.org

Son olarak WWW’in geliştiricisi ve dünya çapında saygınlığı olan Sir Tim Berners-Lee’nin Phorm konusundaki açıklamasıyla bitirelim: “Eğer abonesi olduğum Internet Servis Sağlayıcı Phorm kullanırsa aboneliğimi hemen bitiririm.” [1]Geçmiş


Alternatif Bilişim

Kişisel araçlar
Ad alanları

Türevler
Eylemler
Gezinti
Araçlar