BTK'nın Filtre Uygulamasına Karşı Akademik Farkındalık ve Tüm Ünv. Rektörlüklerine Çağrı

Alternatif Bilişim Derneği sitesinden
Atla: kullan, ara

Üniversite Rektörlüklerine,

26 Aralık 2011 tarihinde bazı basın yayın organlarında 22 Kasım 2011'de uygulamaya giren, devlet eliyle merkezi filtreleme yapılarak vatandaşlara sunulan "Güvenli İnternet" hizmetinin bazı üniversiteler tarafından desteklendiği, faydalı ve örnek bir uygulama olarak nitelendiği ve ilgili bir kararın senatolarda alındığına dair haberler yer almıştır.

İnternet'in Güvenli Kullanımı, Yeni Medya ve Medya konusunda, ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar sürdüren akademisyenler olarak şu hususlara ivedilikle dikkat çekmek istiyoruz:

 • 15 Mayıs 2011’de binlerce vatandaşımızın sokaklarda protesto ettiği, ülkemizdeki bilişim STK'larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıktığı, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği ve son olarak Danıştay'da iptal davası süren bir uygulamaya özgür düşünce, bilimin, evrensel değerlerin üretildiği kurumlar olan Üniversite adına Senatoların destek vermesi bilimsel ve etik olarak kabul edilemez.
 • BTK, uygulamaya yeterli ilgi gösterilmediği için söz konusu haber dahil, filtre uygulamasını aklama ve sorgulanmadan benimsetme amaçlı daha bir çok kamuoyu destek çalışması yapmaya girişmiştir. Eleştirel, bilimsel ve özgür düşüncenin merkezi olması gereken Üniversitelerin bir kamuoyu çalışmasının aracı olarak kullanılması son derece düşündürücü ve aynı zamanda tehlikelidir.
 • 22 Kasım 2011'de devreye giren uygulama devlet eliyle gerçekleştirilen merkezi, keyfi ve şeffaf olmayan bir filtreleme ve sansür sistemidir. Uygulamanın seçimlik olması, devlet eliyle yürütülen sansür gerçeğini ortadan kaldırmaz. Uygulama ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmakta, vatandaşlarımıza tek tip bir aile/çocuk tasarımını dayatmaktadır. Devlet, seçimlik/gönüllü' dahi olsa, vatandaşların hangi sitelere erişeceğine karar vermeye ne görevli ne de yetkilidir. Çocuk ve aileyi korumak, devlet sansürünün gerekçesi yapılamaz. Güvenlik tüm vatandaşların ve pek tabi çocukların hakkı ve ihtiyacıdır. Fakat söz konusu filtreler bunun için kesinlikle çözüm değildir. İnternet'in güvenli kullanımı filtrelerle değil, dijital okur yazarlıkla mümkündür. Merkezi filtre hiçbir demokratik ülkede önerilmemektedir. AGİT üyesi ülkeler arasında merkezi filtre uygulayan tek ülke maalesef Türkiye'dir. Devlet eliyle merkezi filtre uygulayan ülkeler ise Kuzey Kore, Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdir.
 • Bu nedenle bir kamusal alan olan İnternetin, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü sansüre tabi kılan ve gerçekte çocukları ve gençleri İnternet’teki çeşitli olumsuzluklardan korumayan, sadece “bir Çin duvarı” inşa eden BTK’nın filtreli İnternet uygulamasını desteklemiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin Türkiye’de İnternet’in olanaklarından yararlanması ve çeşitli olumsuzluklardan korunması için doğru çözümün ve politikanın, dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve devletin değil bireyin özgür iradesini kullanarak seçimi ile mümkün olduğunu biliyoruz.


Kamuoyuna ve Üniversitelerimize saygıyla duyurulur.


Destek için kayit@alternatifbilisim.org adresine eposta atabilirsiniz.

İngilizce metin: Academic Awareness and a Call to All University Rectorships Against The Deployment of ICTA's Filter

İmzalar

 • Prof. Dr. Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ BÖTE
 • Yard.Doç.Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir, İstabul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Burçe Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Suavi Aydın, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Tezcan Durna, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Mete Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletisim Fakültesi
 • Arş.Gör. Can Irmak Özinanır- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • Aytül Tamer, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Emek Rahte Çaylı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr.Ferhat ÇAĞILTAY, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Uni Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Arş. Gör. Nihan OCAK, ODTÜ Bilişim Sistemleri
 • Prof.Dr. Semih Bilgen, ODTÜ Mihendislik Fakültesi
 • Prof.Dr. Ilker Ozkan, ODTU Fen-Edebiyat Fakultesi Kimya Bolumu
 • Erkan Erdil, ODTU İktisat Bölümü
 • Dr. Bilge Say, ODTU
 • Prof. Dr. R. Sezer Aygün, ODTÜ Kimya Bölümü
 • Prof. Dr. Aykut Kence, ODTU Fen Edebiyat Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Arş.Gör. Ceylan Gündeğer, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, BÖTE Bölüm Başkanı
 • Yrd.Doc.Dr. Zeynep Alat, Ondokuz Mayis Universitesi
 • Cansu Çiğdem Aydın, Atılım Üniversitesi-İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi
 • Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ, Fırat Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
 • Arş.Gör. Filiz ÇİÇEK, ODTÜ BÖTE
 • Doç.Dr. Erdal Dağtaş, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Doç.Dr. Ruhdan Uzun, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hürriyet Konyar, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi
 • Uzm. Psk. Elmas ATALAR, Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Sinirbilimleri Anabilim Dalı
 • Tuğba Kamalı, Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Arş. Gör. Görkem Dağdelen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Leyla Şimşek Rathke, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ünver Çiftçi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Ayşegül BAKAR ÇÖREZ, Kocaeli Üniversitesi BÖTE Bölümü
 • Hasan İlhan TUTALAR, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi
 • İsmail H. Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Emin Ozsoy, ODTU Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Doç.Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç Dr. Ergun Yalcin, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Dr. Albert Ali Salah, Bogaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Arş. Gör. Dilara YAYA, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Prof.Dr.Serhat Akın, ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh
 • Arş. Gör. İsmail Arı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. C. Can Bilgin, ODTÜ Biyoloji Bölümü
 • Öğr.Gör. Alev ATEŞ, Ege BÖTE
 • Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Arş. Gör. Derya ÜLKER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dr. Rana N. Ogut, ODTU Mimarlik Fakultesi
 • Serdar Altok, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Nokta Çelik, Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi YL
 • Arş. Gör. Selcan KİLİS, ODTÜ BÖTE
 • Doç. Dr. Ekrem TUFAN, Çanakkale Onsekiz Mart Turizm Otelcilik
 • Prof.Dr. Hasan Akbulut, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Yard. Doç. Dr. Nazlı Aytuna, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Göze Orhon, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Meltem Cemiloğlu Altunay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bil. Fak.
 • Yrd.Doç.Dr. Eylem Kılıç, YYÜ BÖTE
 • Dr.Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi İletisim Fakültesi
 • Aydan Balamir, ODTU Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Zülfü Aşık, ODTÜ Mühendislik Fakültesi
 • Doç.Dr. Veli Polat, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, MSGSÜ Matematik Bölümü
 • Alev ASLAN, Kırıkkale Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Yard.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Yüksel TARIM, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
 • Arş. Gör. Sibel Kaba, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Adnan Gümüş, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Sevan Bedikyan, Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü
 • Arş. Gör. Nihal DULKADİR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BÖTE
 • Ars. Gor. Sedat Yagcioglu, Hacettepe Universitesi Sosyal Hizmet Bolumu
 • Öğr. Gör. Pinar Kosal, ODTU TIB
 • Arş. Gör. Gökçe Zeybek, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Hakan Ergül, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ceyda Arslan Kechriotis, Boğaziçi Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı
 • Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Bilgi Üniv. Hukuk Fakültesi
 • Ar. Gör. Gökhan TOPÇU, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
 • Yard. Doc. Dr. Selcan Kaynak, Boğaziçi üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliskiler Bölümü
 • Öğr. Gör. Av. M. Gökhan Ahi, Bilgi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Hukuku Enstitüsü
 • Dr. Zeynep Çelebi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Ufuk Özgül, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Barış Gümüşbaş, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
 • Arş. Gör Güneş Can Acar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Uğur Yağan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Ferdan Ergut, ODTÜ Tarih Bölümü
 • Arş. Gör. Ahmet TAYLAN, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
 • Prof. Dr. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Doç. Dr. Funda Şenol Cantek, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Hilmi Maktav, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Dr. Derya Akdemir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr. Şükran Gölbaşı, Haliç Üniversitesi İşletme
 • Doç. Dr. Nuri DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Serdar Abaci, Indiana Universitesi, Egitim Fakultesi, Ogretim Teknolojileri Bolumu
 • Prof.Dr. Erhan Yıldırım Çukurova Üniversitesi
 • Yrd. Doc. Dr. Engin SARI, Ankara Universitesi Iletisim Fakultesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bolumu
 • Prof. Dr. Murat Özmen, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • Arş. Gör. Onur Dönmez, Ege Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Çağatay Topal, ODTÜ Sosyoloji Bölümü
 • Gökçer Özgür, Hacettepe Üniversitesi İİBF İngilizce İktisat Bölümü
 • Asistan Can Kavaklıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sistem ve Kontrol Mühendisliği Programı
 • Arş Gör. Hasan Üstün, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dr. Ziya ÖNCÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ferhan G. Sağın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ögr. Gör. Nejdet KANAT, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Doç. Dr. Suat KARAASLAN, Çukurova Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özlem ŞAHİN GÜNGÖR, Muğla Üniversitesi İİBF
 • Doç.Dr.Bahadır Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa Apaydın, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Şükrü BOYLU, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doç.Dr Ahmet Hilal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yrd . Doç. Dr. B. Pınar Özdemir, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Okt. Yusuf ÇİFTÇİ, Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Arş. Gör.Canan DURAL TASOUJİ, Ankara Universitesi İletişim Fakültesi
 • Prof Dr. Ahmet Köroğlu, Balıkesir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Arş. Gör. Gamze POLAT, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dr. Sergender SEZER, Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü
 • Deniz Kilincoglu, PhD Candidate, Princeton University Department of Near Eastern Studies
 • Öğr.Gör.Dr. Nilay Elginöz, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Cengiz EKİZ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Araş. Gör. Didem Çabuk, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Funda Başaran, Özdemir Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü IIBF
 • Mehmet Barış Kuymulu, New York Sehir Universitesi Department of Anthropology
 • Efe Peker, Paris Üniversitesi 1 Panthoen-Sorbonne, Tarih Bölümü Doktora öğrencisi
 • Öğr. Gör. Taylan Bâli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
 • Arş. Gör. Ece Vitrinel, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
 • Yrd. Doç. Çetin Tüker, Mimar.Sinan.Güzel.Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarim Bölümü
 • Öğr. Gör. Taylan Bâli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
 • Doç.Dr Z. Refia Yıldırım, Çukurova Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran, Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Doç. Dr. Gülşen Leblebicioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Arş. Gör. Selma Toktaş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Saadet AYDIN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Arş. Gör. Ali Rıza Güngen ODTÜ - SBKY Bölümü
 • Arş. Gör. Hülya Doğan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
 • Doç. Dr. Faruk Ataay, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
 • Arş. Gör. A. Gün Güneş, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd.Doc.Dr. Metin Reyhanoglu, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd. Doc. Dr. M. Nedim Süalp, Marmara Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Hüseyin Kuzu, İstanbul ve Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV Radyo Bölümü
 • Öğr. Gör. Korkut AKIN
 • Dr. Aslı Gülsüm Buda, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Sevilay Çelenk Özen, Ankara Universitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Mahmut Öztürk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Barış Yapışkan, Mimar Sinan G.S.Ü Fizik Bölümü
 • Asst. Professor, Mirana May SZETO, Comparative Literature, University of Hong Kong.
 • Yonca Ermutlu, Helsinki Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Tülây ATAY AVŞAR, Mustafa Kemal Üniversitesi A.M.Y.O. Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı
 • Seda Gurses, K.U. Leuven
 • Doç. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Arş. Gör. Kadir Yücel KAYA, ODTÜ BÖTE
 • Dr. Gülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Araş. Gör. Aydın Arı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kişisel araçlar
Ad alanları

Türevler
Eylemler
Gezinti
Araçlar