Sosyal Medyada Nefret Söylemi Paneli

Alternatif Bilişim Derneği sitesinden
Atla: kullan, ara

SOSYAL MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ PANELİ

7-11 Şubat 2011 SOCIAL MEDIA WEEK http://socialmediaweek.org/

Sosyal Medyada Nefret Söylemi Paneli

8 ŞUBAT 2011 15:00-16:30

YER: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Çırağan cad. Beşiktaş İstanbul


Yeni Medyada Nefret Söylemi Niçin Önemli ve Bu Konuda Neden Farkındalık Bilinci Kazanmalı? STK’lar ne yapabilir?

Yeni medya ortamında gündelik yaşamda söylemsel pratiklerde üretilen ve geleneksel medya metinlerinde dolaşıma sokulan homofobik, transfobik, heteroseksist cinsiyetçi, yabancı düşmanı, ırkçı, etnik milliyetçi ve politik-ayrımcı nefret söylemi yeni medya ortamının özelliklerinden dolayı çok daha kolay bir şekilde yaygınlaşarak, sıradanlaşarak dolaşıma girmektedir. Böylece her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler kanıksanmakta, zaman içinde toplumdaki farklı kimlikleri ve varoluş pratiklerini ötekileştirmekte, hatta yok edici eylemlere, diğer bir deyişle nefret suçlarına dönüşebilmektedir. Yeni medya ortamının sahip olduğu bazı özellikler ve olanaklar nefret söyleminin doğallaşmasını, sıradanlaşmasını ve yaygınlaşmasını desteklemekte/kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, bu panelde yeni medya ortamlarından sosyal medyada dolaşıma giren nefret söylemi, nefret söylemi türleri, çeşitli örnekler ve buna karşı mücadele yöntemleri ile bu konuda duyarlı STK’ların geliştirdikleri/geliştirecekleri mücadele stratejileri tartışmaya açılacaktır.

Katılımcılar

  • “Nefret-Söylem İlişkisi ve Yeni Medyada Nefret Söylemi”- Mutlu Binark/Başkent Üniversitesi İF Öğretim Üyesi
  • “Sosyal Medyanın Özellikleri ve Sosyal Medyada Nefret Söyleminin Yaygınlaşmasını Örnekler Üzerinden Serimlemek”-Eser Aygül - Gazi Üniversitesi SBE Y.Lisans ve Tuğrul Çomu - Ankara Üniversitesi SBE Y.Lisans
  • “Sosyal Medyada Nefret Söylemine Karşı Mücadele Biçimleri”-Günseli Bayraktutan-Sütcü/Başkent Üniversitesi İF Öğretim Gör.
  • “Habitat için Gençlik Derneği’nin Çalışması”- Habitat için Gençlik Derneğin’den temsilci
  • “Alternatif Bilişim Derneği’nin çalışması”-Ali Rıza Keleş
Kişisel araçlar
Ad alanları

Türevler
Eylemler
Gezinti
Araçlar